Od Ještěda k Troskám

Odpovědný redaktor - Mgr. Jana Dumková

členové redakční rady – Martina Bachová, Iva Drahoňovská, Mgr. Jana Dumková, Mgr. Tomáš Grindl, Mgr. Jan Havelka, Bc. Michaela Havelková, PhDr. Jaromír Jermář, Ing. Josef Jindra, Mgr. Lenka Křížová, Ph.D., František Mikule, Mgr. Lenka Morávková, Mgr. David Řeřicha, JUDr. Jaroslav Veselý

Pokyny k úpravě příspěvků pro sborník Od Ještěda k Troskám (OJKT):

Vážení přispěvatelé sborníku Od Ještěda k Troskám,

děkujeme za Váš zájem psát pro Váš i náš sborník. Vítáme především příspěvky, které se týkají oblasti Českého ráje v nejrůznějších obdobích a tématech. Vítáme texty zdejších rodáků a obyvatel, zájemců o regionální dějiny a také nové výsledky bádání ze středoškolské odborné činnosti, z bakalářských nebo diplomových prací. Abychom zjednodušili a urychlili zpracování a přípravu Vašich příspěvků do tisku, žádáme Vás o dodržení následujících pokynů:

Hlavní úkolem Paměť Českého ráje a Podještědí je trvalé vydávání sborníku Od Ještěda k Troskám. Byť tento sborník vycházel v prvním desetiletí své obnovené existence (od konce roku 1994) nepravidelně, nepodařilo se dosavadním jeho patronům a vydavatelům (Sdružení měst a obcí Český ráj, Okresní muzeum, dnes již pouze Muzeum…, Českého ráje v Turnově, bývalé nadaci „Fond Českého ráje“ při Správě CHKO Český ráj v Turnově a Nadaci „Rozvoj Českého ráje“ při zmíněném sdružení obcí) dosáhnout jeho vyšší časové frekvence a plošného rozšíření. Paměť Českého ráje a Podještědí se proto bude snažit tato dosavadní negativa postupně odstraňovat – pochopitelně zvyšováním úrovně samotného sborníku, zejména pak jeho stránky obsahové (co do zajímavosti a tím i přitažlivosti). Počínaje rokem 2004 už náš sborník vychází čtyřikrát do roka jako čtvrtletník, samozřejmostí se stala také pravidelná barevná příloha.

©2020 Martin Ehmig

Search