Historie sborníku

Hlavní úkolem Paměť Českého ráje a Podještědí je trvalé vydávání sborníku Od Ještěda k Troskám. Byť tento sborník vycházel v prvním desetiletí své obnovené existence (od konce roku 1994) nepravidelně, nepodařilo se dosavadním jeho patronům a vydavatelům (Sdružení měst a obcí Český ráj, Okresní muzeum, dnes již pouze Muzeum…, Českého ráje v Turnově, bývalé nadaci „Fond Českého ráje“ při Správě CHKO Český ráj v Turnově a Nadaci „Rozvoj Českého ráje“ při zmíněném sdružení obcí) dosáhnout jeho vyšší časové frekvence a plošného rozšíření. Paměť Českého ráje a Podještědí se proto bude snažit tato dosavadní negativa postupně odstraňovat – pochopitelně zvyšováním úrovně samotného sborníku, zejména pak jeho stránky obsahové (co do zajímavosti a tím i přitažlivosti). Počínaje rokem 2004 už náš sborník vychází čtyřikrát do roka jako čtvrtletník, samozřejmostí se stala také pravidelná barevná příloha.

©2024 Martin Ehmig

Search